FŐOLDAL BEMUTATKOZUNK PANASZKEZELÉS ADATKEZELÉS ÜZLETSZABÁLYZAT PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR KRÍZISHITEL VÁLLALKOZÁSOKNAK
KAPCSOLAT

Moratóriumi tájékoztatás lakossági ügyfelek részére


Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította. A hitelmoratóriumban részt vehetnek a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint azok, akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent. A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön 2021. szeptember hónapban részt vesz a hitelmoratóriumban, abban az esetben 2021. október 1. és 2021 október 31. között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1. napját követően is) élni kíván vele. A részvétel az alábbiakban felsorolt feltételekhez kötött:

A hitelmoratórium meghosszabbítására az jogosult, aki:

a) 2020. március 18-át követően

aa) háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent,

ab) legalább 30 napig a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskereső (a továbbiakban: álláskereső) volt, vagy a kérelem benyújtásakor álláskeresőnek minősül,

ac) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatóval közfoglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: közfoglalkoztatási jogviszony) állt, vagy a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll,

vagy

b) a kérelem benyújtásakor

ba) 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el,

bb) 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, amennyiben az eltartott személy állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg,

bc) a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár, vagy

bd) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) vagy (2) bekezdése szerint saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül, vagy

Az adós az 1/B. § (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtására akkor is jogosult, ha az (1) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja, vagy a b) pont ba)–bd) alpontja szerinti feltételnek megfelelő, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozójával él közös háztartásban.

Amennyiben Ön a fenti feltételeknek megfelel kérjük, részvételi szándékát az erre a célra szolgáló, itt letölthető nyomtatvány kitöltésével jelezze. Kérelmét benyújthatja személyesen irodánkban, vagy írásban, vagy online formában az itt megjelenített elérhetőségeinken.

A kérelem benyújtásának törvényben rögzített határideje 2021. október 31. A kérelemhez csatolni szükséges minden, a jogosultságot alátámasztó dokumentumot.

Kérelmi nyomtatvány